Joanne Woodford får anslag från Familjen Kamprads Stiftelse

2023-12-12

Stort grattis till Joanne Woodford som har beviljats ett anslag på 4 800 000 SEK från Familjen Kamprads Stiftelse. 

Joanne Woodford
Biträdande universitetslektor Joanne Woodford

Familjen Kamprads Stiftelse delade nyligen ut anslag inom området Förbättrad livskvalitet för äldre. Inom ramen för detta initiativ strävar Joannes projekt efter att utvärdera självhjälpsprogrammet INVOLVERAs användbarhet för personer med demens och deras anhöriga, med fokus på att minska nedstämdhet, förbättra välbefinnandet, öka livskvaliteten och stärka förmågan till egenvård hos personer med demens.

Projektet har titeln "Aktiva tillsammans trots kognitiv nedsättning: Genomförbarhet och utvärdering av en beteendeaktiveringsintervention (INVOLVERA) för personer med demens som upplever nedstämdhet och lågt välbefinnande”.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24