Studie publicerad: Perspektiv på ett e-hälsoprogram för vårdgivare

2023-12-06

I en nyligen publicerad studie i JMIR Human Factors har forskare undersökt olika faktorer som kan påverka implementeringen och utformningen av ett e-hälsoprogram som erbjuder psykologiskt stöd till vårdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom (CKD). Att bygga kapacitet och anta ett jämlikhetsperspektiv var viktiga överväganden vid planeringen av implementering av sådana program för vårdgivare.

Två par händer

E-hälsoprogram som ger psykologiskt stöd kan förbättra välbefinnandet bland vårdgivare till personer med CKD. Det kan dock vara utmanande att implementera denna typ av program i praktiken, och det saknas fortfarande en fullständig förståelse för varför det är så.

Studiens syfte var att utforska perspektiv på design och implementering av ett e-hälsoprogram bland personer som potentiellt skulle kunna implementera det, såsom yrkespersoner inom njurvård, psykisk hälsa eller ideella organisationer.

I studien intervjuades 18 yrkespersoner som delgav sina åsikter. Baserat på detta identifierade forskarna 29 faktorer som kan påverka implementeringen av ett e-hälsoprogram för vårdgivare. Vissa faktorer kan underlätta implementeringen, till exempel kan relationerna mellan vårdgivare och yrkespersoner underlätta spridningen av information om e-hälsoprogrammet. Andra hinder för att implementera programmet kan inkludera utmaningar som rör jämlik tillgänglighet till interventionen och bristande kapacitet (till exempel otillräcklig personal och resurser) hos organisationer som överväger att införa den nya interventionen.

Forskarna framhäver vikten av att utveckla strategier för att hantera dessa hinder framåt och överväga hur man kan dra nytta av faktorer som underlättar implementeringen.

Läs artikeln ‘Potential implementers’ perspectives on the development and implementation of an e-mental health intervention for caregivers of adults with chronic kidney disease: qualitative interview study’. Den är författad av Chelsea Coumoundouros, Rabie Adel El Arab, Paul Farrand, Alexander Hamilton, Robbert Sanderman, Louise von Essen och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24