Nya ledamöter i U-CAREs programråd och programberedning

2023-12-05

Vi välkomnar Anne H Berman och Markus Saarijärvi som har utsetts till nya ledamöter i U-CAREs programberedning och Mikael Elinder som har utsetts till ledamot i programrådet.

Anne H Berman, Markus Saarijärvi och Mikael Elinder
Från vänster: Professor Anne H Berman, Fil. dr. Markus Saarijärvi och Fil. dr. Mikael Elinder

Anne H Berman är professor vid Institutionen för psykologi. Annes forskning avser digitala interventioner för att minska behandlingsgapet för vanliga former av psykisk ohälsa bland universitetsstudenter samt för beroendebeteenden hos studenter och vuxna.

Markus Saarijärvi är postdoktor och är sedan oktober 2023 anställd inom U-CARE. Markus forskning rör utveckling, utvärdering och implementering av komplexa interventioner inom hälsa.

Mikael Elinder är docent och lektor vid Nationalekonomiska institutionen. Mikael har bland annat forskat om frågor kring arv, hälsobeteende, väljarbeteende och hälsoekonomi.

Anne och Markus kommer, tillsammans med övriga ledamöter i U-CAREs programberedning, bland annat att leda och utveckla U-CAREs verksamhet, ansvara för ekonomin och verka för att stärka samarbetet mellan olika kunskapsgrenar. Ledamöterna i programberedningen utses för en period på tre år.

Som ledamot i U-CAREs programråd kommer Mikael, tillsammans med övriga ledamöter, att besluta om övergripande riktlinjer för U-CAREs verksamhet, fastställa arbetsordning för U-CARE, utse ledamöter till programberedningen samt årligen ta fram budgetförslag, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Mikael utsågs i ett fyllnadsval och kommer sitta som ledamot i programrådet till och med 2025-02-28.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24