Nya anslag till forskare i U-CARE

2023-11-28

Postdoktor Markus Saarijärvi och forskare Kine Johansen har tilldelats anslag från Hjärt-Lungfonden respektive Gillbergska stiftelsen för sina forskningsprojekt.

Forskare Kine Johansen och postdoktor Markus Saarijärvi
Till vänster: Forskare Kine Johansen. Till höger: Postdoktor Markus Saarijärvi

Markus har blivit tilldelad 420 000 SEK från Hjärt-lungfonden för sitt forskningsprojekt Stepstones-Implement – ett projekt som syftar till att implementera ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med hjärtsjukdomar samt andra grupper av unga med långvariga tillstånd.

Kine har tilldelats ett stipendium på 22 000 SEK från Gillbergska stiftelsen för att rekrytera deltagare till studier i projektet Bridging the gap. Syftet med projektet är att utveckla och testa en skolbaserad intervention för att främja delaktighet hos barn med motoriska svårigheter.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24