Chelsea Coumoundouros har disputerat!

2023-11-24

Grattis till Chelsea, som nyligen disputerade med sin avhandling ‘E-mental health interventions for informal caregivers: Development with a focus on implementation’.

Chelsea Coumoundouros
Chelsea Coumoundouros, PhD.

I sitt doktorandprojekt tog Chelsea några inledande steg för att utveckla ett e-hälsoprogram som erbjuder psykologiskt stöd för vårdgivare (familj och vänner) till personer som lever med kronisk njursjukdom (CKD). Chelsea hoppas att projektet och hennes avhandling kommer att gynna inte bara vårdgivare och personer som lever med CKD utan även den bredare forskningsfältet och praktiker.

– Min förhoppning är att denna forskning inte bara hjälper vårdgivare utan också bidrar till arbetet som görs av forskare och vårdpersonal för att stödja personer som lever med CKD och deras vårdgivare, förklarar Chelsea.

Chelsea avslutade sitt doktorandprogram som en del av forskningsnätverket ENTWINE, vilket är ett samarbete som fokuserar på informell vård och involverar forskare och doktorander från fem olika länder. Chelsea anser att att bygga relationer under doktorandtiden är lika viktigt som att skaffa forskningskompetens.

– Du träffar många människor under doktorandtiden, och jag tycker att det är viktigt att värdesätta och dra nytta av det, säger Chelsea. Det har varit trevligt att vara en del av en grupp studenter i ENTWINE-nätverket. Även om vi befinner oss i olika länder och har olika bakgrunder går vi igenom liknande upplevelser och kan lära av varandra.

Chelsea ser på sin tid som doktorand som en resa, vilket återspeglas i hennes val av omslag för sin avhandling och citatet från "Pojken, mullvaden, räven och hästen" som inleder den.

– Jag ser på en doktorsexamen som en resa med många upp- och nedgångar. En stor del av att göra en doktorsexamen är att vara motståndskraftig när man ställs inför utmaningar och kunna lösa problem.

Chelseas huvudhandledare var biträdande universitetslektor Joanne Woodford. Hennes biträdande handledare var professor Louise von Essen och professor Robbert Sanderman. Chelseas avhandling finns tillgänglig för läsning och nedladdning via DiVA.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24