Forskningsmedel tilldelas medarbetare i U-CARE

2023-10-31

Stort grattis till Markus Saarijärvi, postdoktor inom U-CARE, och doktorand Frida Svedin som nyligen tilldelats medel för sin forskning.

Frida Svedin och Markus Saarijärvi
Till vänster: Fil. dr. Markus Saarijärvi. Till höger: Doktorand Frida Svedin

Markus har som medsökande blivit tilldelad 4 998 000 SEK i projektbidrag från Forte. Projektet vid Göteborgs universitet har titeln ”Att överbrygga gapet: stärkt vårdkedja genom aktiv uppföljning av en case manager efter utskrivning – en kontrollerad studie”.

Frida har blivit tilldelad 50 000 SEK från Geriatriska fonden. Detta för att bidra till hennes sista studie inom INVOLVERA.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24