Välkommen Markus Saarijärvi!

2023-10-27

Välkommen till U-CARE Markus Saarijärvi, som i början av oktober påbörjade sin tjänst som postdoktor inom området komplexa interventioner.

Markus Saarijärvi
Fil. dr. Markus Saarijärvi

Från sjuksköterska till postdoktor

Markus har en bakgrund som sjuksköterska och har en double degree från Göteborgs universitet och KU Leuven. Han skrev sin avhandling om ett personcentrerat överföringsprogram för ungdomar med medfödda hjärtfel som övergår från barnsjukvården till vuxensjukvården. Markus nuvarande projekt, som heter Stepstones-Implement, handlar om att implementera detta program i barnhjärtsjukvården vid sex universitetssjukhus i Sverige. Markus leder projektet tillsammans med en forskargrupp i Göteborg.

Forskar om komplexa interventioner

Markus ser tjänsten inom U-CARE som en möjlighet att främja forskningen om komplexa interventioner i Sverige. En komplex intervention, förklarar Markus, består av olika delar som tillsammans verkar för att skapa en beteendeförändring hos patienten, personalen eller i sjukvårdssystemet. Han menar att det inom svensk vårdforskning är många som sysslar med komplexa interventioner, utan att veta om det.

– Om komplexa interventioner inte utvärderas på rätt sätt är de som svarta lådor, säger Markus. Man stoppar in en massa saker i en låda, som patientundervisning eller en informationsbroschyr, och så får man ett resultat. Men man vet inte alltid vad som händer i den svarta lådan eftersom man inte tittar på processerna när man genomför förändringarna.

Forskning till nytta för patienter

Markus ser fram emot att som postdoktor få fortsätta jobba med sin egen forskning, men är även förväntansfull inför att involveras i nya projekt med nya patientgrupper och innovationer. För Markus är det viktigt att den forskning han bedriver kommer till nytta för patienter, och där menar han att svensk vårdforskning står inför en utmaning.

– Vi ser att svensk sjukvård har en stor utmaning när det kommer till kompetensförsörjning, säger Markus. Hur ska vi som forskare kunna bedriva vårdforskning som kan vara kliniskt tillämpbar när vi har vårdpersonal som inte får förutsättningar för att bedriva god vård? Vi måste tänka om kring hur vi gör forskning och jobba tillsammans med patienter och personal för att hitta vägen framåt. 

Personliga intressen

Vid sidan av sin forskning är Markus en aktiv och social person. Han tycker om att lägga sin tid på att vara i naturen, umgås med sina vänner och kultur.

– Jag gillar att gå på spelningar! Det bästa jag har sett i år var DJ:n Peggy Gou på Lollapalooza, men jag ser också fram emot att se Madonna och Familjen under hösten.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24