Frida Svedin tilldelas medel för aktiviteter inom ENLIGHT-nätverket

2023-10-25

Grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som tilldelats 11 000 SEK för kontaktskapande och gemensamma aktiviteter inom Europauniversitetet ENLIGHT.

Frida Svedin
Doktorand Frida Svedin. Foto: Mikael Wallerstedt

– Medlen ska användas för att åka till Comenius University Bratislava där jag ska hålla en föreläsning med tillhörande diskussion under deras Fake News Winter School i februari 2024, berättar Frida.

Hitta mer information om ENLIGHT på deras hemsida.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24