U-CARE Venue 2023: Minskat svinn och forsknings mervärde i fokus

2023-10-17

Förra veckan hölls U-CARE Venue, en årlig konferens med temat ‘Improving value and reducing waste in research’, på Universitetshuset i Uppsala. Konferensen bjöd deltagarna på presentationer, symposier och diskussioner med framstående forskare om ämnen som patienters och allmänhetens medverkan i forskning och metoder för att förbättra studiedeltagande och om forskningens betydelse och relevans.

Universitetshuset och deltagare i U-CARE Venue
Deltagare vid U-CARE Venue i i Universitetshuset.

U-CARE Venue är en årlig konferens som, under olika teman, fokuserar på utmaningar och strategier för implementering av psykosocialt stöd och psykologisk behandling via internet inom hälsoområdet. Årets upplaga samlade svenska och internationella forskare som belyste problemen med dagens praxis och vägar framåt för att forskning ska nå och gynna fler.

Konferenplaneringen leddes av Professor Erik Olsson.
– Vi är väldigt glada över att vi i år har lyckats locka hit riktigt starka presentatörer och vi tror att denna konferens verkligen kan göra skillnad för den forskning som bedrivs här hos oss.

Bland annat presenterade Professor Shaun Treweek från University of Aberdeen. Han gav handfasta råd för att förbättra rekrytering av studiedeltagare och tips för hur man får studiedeltagare att stanna kvar i studien. Presenterade gjorde även Professor Gillian Lancaster från Keele University som i sin presentation fokuserade på hur genomförbarhetsstudier och pilotstudier kan användas för att minska svinn i forskning.

Ett uppskattat inslag på konferensen var när Louise Ting och Adele Webb delade sina insikter. De har mångårig erfarenhet av att aktivt medverka och bidra till forskning i rollen som samhällsmedborgare eller företrädare för specifika målgrupper. De underströk vikten av att involvera allmänheten i samtliga skeden av forskningsprojekten och identifierade potentiella fallgropar som forskare kan stöta på.

Vi tackar alla talare för deras informativa och spännande presentationer och diskussioner och vi riktar ett stort tack till samtliga deltagare. Utforska och ta del av presentationer och posters från konferensen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24