Philip Leissner och Erik Olsson presenterade vid ICBM i Kanada

2023-10-04

I augusti deltog U-CAREs doktorand Philip Leissner och professor Erik Olsson vid the International Congress of Behavioral Medicine (ICBM) i Vancouver, Kanada. Tillsammans med kollegor ledde de ett symposium om ångest och hjärtsjukdom.

Philip som presenterar.

Konferensen hade i år temat "From Local to Global: Behavior, Climate and Health". Tillsammans med Mirela Habibovic från Tilburgs universitet i Nederländerna, Peter Johansson från Linköpings universitet och Kenneth Freedland från Washington University i USA, presenterade Erik och Philip ett symposium kallat "Anxiety in cardiovascular disease".

Philip tyckte det var trevligt att få chansen att träffa sina internationella kollegor samt lyssna på föredrag om framtiden för beteendemedicin.

– Det var mycket intressant att närvara vid ICBM och presentera som del av vårt symposium, säger Philip. Vi lyckades belysa flera epidemiologiska aspekter och kliniska implikationer. Det ledde till intressanta diskussioner och även potentiella framtida frågeställningar!

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24