Välkommen Abla Sami!

2023-05-31

Välkommen Abla Sami, som nyligen har påbörjat en praktik inom U-CARE. Abla kommer under sin praktikperiod bland annat att arbeta med kvalitativ dataanalys och forskningsadministration.

Abla har fått sin praktik via Korta vägen, som är ett utbildningsprogram som har utvecklats i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Academicum. Syftet är att utrikesfödda akademiker ska få förbereda sig för den svenska arbetsmarknaden.

Med en magisterexamen i folkhälsovetenskap har Abla tidigare arbetat som forskningsassistent vid Världshälsoorganisationen WHO. Abla ser folkhälsovetenskap som ett medel för henne att kunna hjälpa utsatta grupper.

– Mitt mål i livet är att hjälpa människor, och folkhälsovetenskap kan hjälpa mig nå det målet, förklarar Abla. Forskning inom folkhälsovetenskap är viktigt för att vi ska kunna hitta förbättringsområden för utsatta grupper som barn, äldre, människor med sjukdomar och flyktingar.

Abla är ursprungligen från Jerusalem men kom till Sverige 2020. Det hon ser fram emot med sin praktik är att förbättra sina svenskkunskaper och att få mer erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

– Jag ser fram emot att få ta del av forskningskulturen här vid Uppsala universitet, säger Abla. Det ska också bli spännande att ta del av kulturen vid en svensk arbetsplats.

På fritiden tycker Abla om att vara utomhus med sin man och sin son och att upptäcka Uppsala.

– Jag gillar att testa nya restauranger och caféer, säger Abla. Det är ett roligt sätt att utforska Uppsala.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24