Studie publicerad: Vikten av intimitet mellan informella vårdgivare och vårdmottagare

2023-05-29

Forskarna Joanne Woodford och Chelsea Coumoundouros från U-CARE bidrog till en studie som nyligen publicerades i Journal of Social and Personal Relationships. Studien undersökte mellanmänskliga processer, som kommunikation och tillit, bland en internationell grupp av informella vårdgivare. Forskarna fann att en modell för mellanmänskliga processer av intimitet kan användas för att identifiera vårdgivare med risk för dåligt välbefinnande.

Två personer som håller hand

Mellanmänskliga processer i relationer mellan vårdgivare och vårdmottagare

Mellanmänskliga processer syftar till viktiga processer inom relationer som bidrar till att bygga intimitet, som öppen kommunikation och att känna sig förstådd och omhändertagen. Mellanmänskliga processer kan också vara viktiga inom relationen mellan informella vårdgivare och deras vårdmottagare. Trots detta finns det inte mycket forskning kring processerna inom vårdgivande par.

Syftet med studien var att undersöka mellanmänskliga processer hos par som hanterar olika hälsotillstånd och hos par som har olika typer av relationer, till exempel makar, vuxna barn och föräldrar, och hur mellanmänskliga processer är kopplade till vårdgivarens välbefinnande.

Mellanmänskliga processer och vårdgivarens välbefinnande

Studien visade att det finns skillnader i mellanmänskliga processer bland par som hanterar olika hälsotillstånd och med olika typer av relationer. Men oavsett hälsotillstånd eller relation mellan vårdgivaren och vårdmottagaren, ledde mellanmänskliga processer, som exempelvis öppen kommunikation och att man kände sig förstådd och omhändertagen till minskad vårdgivarbörda, ökad intimitet och ökad motivation att ge omsorg.

Denna upptäckt stöder användningen av en modell för mellanmänskliga processer av intimitet för att identifiera vårdgivare med risk för dåligt välbefinnande. Genom att identifiera dessa vårdgivare kan behandlingar sättas in för att ge stöd för deras övergripande välbefinnande och för att förbättra deras relation med personen de vårdar.

Läs artikeln "The interpersonal process model of intimacy, burden and communal motivation to care in a multinational group of informal caregivers". Den är skriven av Giulia Ferraris, Eva Bei, Chelsea Coumoundouros, Joanne Woodford, Emanuela Saita, Robbert Sanderman och Mariët Hagedoorn.

Studien genomfördes som en del av forskningsutbildningsnätverket ENTWINE – ett Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network, finansierat av EU. Studien leddes av Giulia Ferraris, en doktorand vid University Medical Center Groningen i Nederländerna som besökte U-CARE år 2020 som en del av utbildningsprogrammet inom ENTWINE.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24