Luciana Terceiro ny doktorand!

2023-05-26

Stort grattis till Luciana Terceiro som har blivit antagen som doktorand i e-hälsa inom U-CARE. Luciana kommer i sitt doktorandprojekt arbeta med att utveckla den internetbaserade forskningsplattformen U-CARE-plattformen (Plattformen) med ett fokus på användarengagemang.

Luciana Terceiro
Luciana Terceiro har sedan januari jobbat som forskningsassistent inom U-CARE och är nu antagen som doktorand.

Luciana har tidigare varit anställd som forskningsassistent och arbetade då tillsammans med utvecklargruppen kring frågor om engagemang och tillgänglighet kopplat till U-CARE-plattformen. I sitt doktorandprojekt kommer Luciana undersöka hur användarna, som består av patienter, informella vårdgivare, social- och sjukvårdspersonal och forskare, upplever Plattformen.

Luciana tycker att det är viktigt att utforska nya sätt att ge och få vård.

– Om vi kan engagera användare innebär det att patienters hälsa kan förbättras men också att vi kan utföra mer effektiv forskning, säger Luciana.

Projektet kommer vara samskapande och involvera de olika användargrupperna. Luciana kommer genomföra intervjuer med forskare, patienter och vårdgivare, men även genomföra gemensamma workshops.

– För att skapa engagemang måste man identifiera vad som är av värde för användaren, förklarar Luciana. Vi måste förstå vad som är viktigt för dem när de använder Plattformen.

När Luciana reflekterar kring vad som är av värde för henne personligen kommer hon fram till att det är det när något hjälper henne att nå ny kunskap.

– Jag tycker om att lära mig nya saker! Det är en viktig anledning till att jag har sökt mig till akademin. Lärande är väldigt värdefullt för mig.

Lucianas huvudhandledare är universitetslektor Maria Hägglund. Biträdande handledare är Anna Kharko och Mudassir Mustafa.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24