Erik Olsson intervjuad i Status

2023-05-08

Docent Erik Olsson är intervjuad i det senaste numret av Status – Riksförbundet Hjärtlungs medlemstidning. I intervjun berättar Erik om sitt forskningsprojekt där han ska undersöka sambandet mellan stress och risken att drabbas av en hjärtinfarkt.

Omslaget för senaste numret av Status samt Erik Olsson.
Till vänster: Status, Riksförbundets HjärtLungs medlemstidning (nr 2/2023, april). Foto: Stefan Bladh
Till höger: Docent Erik Olsson. Foto: Mikael Wallerstedt

Tidigare i år fick Erik ett ekonomiskt bidrag på 250 000 kr från Riksförbundet HjärtLung för att genomföra projektet. Syftet är att undersöka skillnader mellan patienter som är 55 år eller yngre och patienter som är äldre än när det gäller kopplingen mellan psykosocial stress och risken att drabbas av en hjärtinfarkt.

Läs artikeln ’Hur farligt är stressen för hjärtat hos unga?’. Den är skriven av Jenny Damberg och publicerad i Status nr 2/2023 som utkom i april. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24