Studie publicerad: Långsiktiga effekter av internetbaserad psykologisk behandling hos patienter med cancer

2023-05-05

I en studie som nyligen publicerades i Internet Interventions utvärderar forskarna långsiktiga effekter av en internetbaserad psykologisk behandling för depression och ångest hos patienter med cancer. Forskarna fann att behandlingen gav minskade depressionssymtom upp till 18 månader efter att behandlingen påbörjats.

Kvinna sittandes med korsslagna ben.

Det är vanligt att patienter som har diagnosticerats med cancer mår dåligt både fysiskt och mentalt. Dessa problem kan finnas både under och efter avslutad cancerbehandling. Syftet med studien var att undersöka långsiktiga effekter av en internetbaserad psykologisk behandling som gavs stegvis, iCAN-DO, jämfört med standardvård. Forskarna undersökte effekterna på symtom på depression och ångest, liksom hälsorelaterad livskvalitet, 18 och 24 månader efter påbörjad behandling. Effekterna direkt efter behandling har rapporterats i en tidigare studie.

Studien inkluderade 245 patienter med cancer som kort efter sin diagnos angett att de upplever symtom på depression eller ångest. Av dessa genomförde 118 deltagare uppföljningen efter 24 månader.

Denna studie är den första i sitt slag att undersöka effekterna av en behandling som iCAN-DO efter 24 månader. Forskarna fann att symptomen på depression var lägre bland de patienter som behandlats med iCAN-DO jämfört med standardvård vid 18 månader, men inte vid 24 månader. Studien uppvisar ingen effekt av behandlingen på ångestsymptom.

Läs artikeln ‘Long-term effects on depression and anxiety of an internet-based stepped care intervention for patients with cancer and symptoms of depression and anxiety. The U-CARE AdultCan trial’. Den är skriven av Helena Igelström, Maria Carlsson, Anna Hauffman, Louise von Essen, Helena Grönqvist, Birgitta Johansson och Erik Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24