Studie publicerad: Effektivitet av KBT vid behandling av depression under och efter en graviditet

2023-04-18

I en studie som nyligen publicerades i BMC Psychiatry undersöker forskarna huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling av depression bland mödrar under och efter en graviditet. Forskarna fann att KBT är en effektiv behandling av symtom vid depression En kvinna som sitter med knutna händer.

Det är vanligt att mödrar upplever psykiska besvär både under en graviditet och/eller efter barnet har fötts, vilket är förknippat med risker och svårigheter för mamman, barnet, familj och samhället i stort.

Syftet med studien är att undersöka effektiviteten av KBT som behandlingsmetod vid depression samt för sekundära följder, som stress och ångest, under och efter en graviditet. Forskarna undersöker även hur den professionella bakgrunden hos personen som levererar eller stödjer behandlingen påverkar behandlingens effektivitet. Det vill säga, om det är en psykiatrisk vårdgivare, annan vårdpersonal eller en person som inte är en specialist, exempelvis en kamratstödjare, som ger eller stödjer behandlingen.

Forskarna genomförde en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys på 31 respektive 26 studier. De fann att KBT är en effektiv behandling av symtom vid depression såväl under som efter en graviditet. Artikelförfattarna skriver även att det är av betydelse vem som tillhandahåller behandlingen men att det krävs vidare forskning för att stärka denna slutsats.

Läs artikeln ’Effectiveness of cognitive behavioural therapy‑based interventions for maternalperinatal depression: a systematic review and meta‑analysis’. Den är skriven av Danelle Pettman, Heather O’Mahen, Oscar Blomberg, Agneta Skoog Svanberg, Louise von Essen och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24