Välkommen Maria Hanser!

2023-02-23

Välkommen till U-CARE Maria Hanser, som nyligen påbörjade sin tjänst som forskningsassistent. Maria kommer arbeta inom ett forskningsprojekt där forskarna undersöker hur barn med motoriska svårigheter har det i skolan.

Maria Hanser

Inom forskningsprojektet kommer forskarna utöver att studera barn med motoriska svårigheter även undersöka erfarenheter bland föräldrar till dessa barn samt skol- och vårdpersonal. Kine Johansen, associerad forskare till U-CARE, är huvudansvarig forskare för projektet.

Som forskningsassistent kommer Maria huvudsakligen arbeta med att utforma enkäter, men tanken är att man senare ska intervjua barnen. Vid sidan av arbetet som forskningsassistent arbetar Maria även som fysioterapeut med fokus på barn med motoriska svårigheter och smärta. Hon tycker att det ska bli intressant att undersöka hur barnen har det i en skolmiljö.

– Eftersom jag arbetar med dessa barn som fysioterapeut ska det bli spännande att fördjupa sig i den här målgruppen med en annan infallsvinkel.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24