Studie publicerad: Hemlösa kvinnors erfarenheter av pandemin

2023-01-16

I en studie som nyligen publicerades i BMC Women’s Health undersöker forskarna erfarenheter relaterade till coronapandemin bland kvinnor i hemlöshet i Stockholm. Forskarna fann att det finns flera faktorer som bidrog till ytterligare marginalisering av dessa kvinnor under pandemin.

Kvinna som ligger på gatan med ryggen mot betraktaren.

Hemlöshet bidrar till sociala klyftor och skillnader som kan bli särskilt framträdande under en kris. Det finns också aspekter av hemlöshet relaterade till kön som gör kvinnor mer utsatta. Artikelförfattarna argumenterar för att det är viktigt att undersöka sociala faktorer som påverkar hälsa för att komma till rätta med orsakerna till ojämlikhet när det kommer till hälsa.

Forskarna genomförde intervjuer med tio svensktalande kvinnor med erfarenhet av hemlöshet. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. En referensgrupp av kvinnor med levd erfarenhet av hemlöshet bidrog också under forskningsprocessen.

Forskarna skriver att COVID-19 och hemlöshet kan betraktas som två kriser som existerar parallellt, men också påverkar varandra. Dock fann forskarna att det finns fler faktorer än viruset och hemlöshet som vidare marginaliserar kvinnor i hemlöshet. Forskarna belyser kön, utsatthet för våld, fattigdom, social isolering och missbruk. Således var upplevelserna av pandemin bland kvinnor i hemlöshet mycket annorlunda jämfört med andra mer privilegierade grupper.

Läs hela artikeln ‘Voices of women in homelessness during the outbreak of the COVID‑19 pandemic: a co‑created qualitative study’. Den är skriven av Elisabet Mattsson, Marléne Lindblad, Åsa Kneck, Martin Salzmann‑Eriksson, Anna Klarare och Kvinnors rådgivande nämnd för inkluderande hälsa (Women Advisory Board for Inclusion Health).

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24