Studie publicerad: Preferenser för självhjälpsprogram bland informella vårdgivare till personer med kronisk njursjukdom

2023-01-11

En studie som nyligen publicerades i BMC Nephrology har undersökt preferenser rörande självhjälpsprogram för informella vårdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom.

Foto på en kvinna med headset vid en laptop
Forskarna fann att informella vårdgivare var mest intresserade av stöd tillgängligt personligen eller via e-post från någon inom en ideell organisation.

Informella vårdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom kan uppleva psykiska problem som depression och ångest. Stödet till denna grupp av informella vårdgivare är dock begränsat, liksom forskningen om bästa sättet att ge dem stöd. Forskare från U-CARE och University of Exeter (UK) genomförde en enkätundersökning online för att undersöka preferenser rörande självhjälpsprogram för informella vårdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom. Till exempel vilken typ av information programmet ska innehålla och hur behandlingen ska levereras.

Preferenser rörande självhjälpsprogram
Enkätundersökningen visade att informella vårdgivare var mest intresserade av ett självhjälpsprogram tillgängligt online, som en arbetsbok eller personligen. Programmet skulle behöva ha information om många olika ämnen som är viktiga för informella vårdgivare. Till exempel information om att leva med en njursjukdom, stödtjänster, fysisk hälsa och kost.

Stöd under självhjälpsprogram
Självhjälpsprogram bör också stödjas av någon som är bekant med programmet. I denna studie var informella vårdgivare mest intresserade av stöd tillgängligt personligen eller via e-post från någon inom en ideell organisation.

Foto på Chelsea Coumoundouros
Doktorand Chelsea Coumoundouros. 
Foto: Mikael Wallerstedt

Chelsea Coumoundouros är artikelns huvudförfattare:

– Det var verkligen intressant att informella vårdgivare gillade idén om att stödet i ett självhjälpsprogram skulle komma från en person inom en ideell organisation, istället för någon inom hälso- och sjukvården. Vi vill använda informationen från den här studien i utvecklingen av ett självhjälpsprogram, och resultaten har visat oss att det kommer vara viktigt att jobba ihop med ideella organisationer när vi påbörjar den utvecklingsprocessen, berättar Chelsea Coumoundouros.

Läs hela artikeln ‘Cognitive behavioural therapy self-help intervention preferences among informal caregivers of adults with chronic kidney disease: an online cross-sectional survey’. Den är skriven av Chelsea Coumoundouros, Paul Farrand, Alexander Hamilton, Louise von Essen, Robbert Sanderman och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24