Finansiering för att undersöka psykosocial stress som riskfaktor för hjärtinfarkt

2023-01-10

Ett bidrag på 250 000 kr har beviljats för ett projekt som ska undersöka psykosocial stress som riskfaktor för yngre och äldre patienter som drabbas av en hjärtinfarkt. Finansieringen har beviljats av Riksförbundet HjärtLung.

Foto på Erik Olsson
Docent Erik Olsson. Foto: Mikael Wallerstedt

Erik Olsson är ansvarig forskare för projektet:

– Det här bidraget gör det möjligt för oss att undersöka den speciella situationen som gäller för yngre patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt, säger Erik Olsson. Vi kommer att jämföra patienter som är 55 år eller yngre med patienter som är äldre än 55 år. Vårt syfte är att undersöka om det finns någraLogo Riksförbundet HjärtLung skillnader mellan de två åldersgrupperna när det gäller samband mellan psykosociala riskfaktorer och hjärtinfarkt.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24