Workshop om utveckling av hälso- och sjukvårdsinterventioner

2022-12-12

U-CARE arrangerar just nu en tvådagars-workshop med forskaren David Richards, professor vid Western Norway University of Applied Sciences. Workshopen fokuserar på tekniker för att utveckla komplexa interventioner inom hälso- och sjukvården och göra dem redo för utvärdering.

Foto på två deltagare i workshopen som gör en mindmap
Deltagarna Philip Leissner och Karin Fängström gör en mindmap över vilka som berörs av en intervention i ett fall som de blivit tilldelade under workshopen.

Under workshopen får deltagarna bland annat diskutera hur patienter och allmänheten kan involveras i forskningen. Deltagarna får även lära sig använda storytelling som verktyg för att visualisera viktiga intressenter och deras drivkrafter.    

Foto på David Richards
David Richards, professor vid Western
Norway University of Applied Sciences.

Workshopen arrangeras vid två tillfällen: den första arrangerades 8-9 december och den andra 12-13 december. Philip Leissner deltog på workshopen som hölls 8-9 december. Han uppskattade upplägget på workshopen: 

– Efter att vi fått en grundläggande teoretisk genomgång blev vi indelade i grupper där vi fick jobba med specifika fall. Det var en bra balans mellan teori och praktik, då vi fick pröva på att utforma egna interventioner. Jag uppskattade att vi fick presentera våra interventioner som ett drama med olika roller, problem och lösningar. Det gjorde diskussionerna roligare. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24