Nya ledamöter i U-CARE:s programberedning

2022-12-09

U-CARE välkomnar Mudassir Imran Mustafa, Silja Mattadóttir Eklund, Soorej Jose Puthoopparambil, Katie Winkle, Joanne Woodford och Mattias Öhman som nya ledamöter i U-CARE:s programberedning.

Bild på Soorej Jose Puthoopparambil, Mattias Öhman ochKatie Winkle,
Från vänster till höger: Soorej Jose Puthoopparambil, Mattias Öhman och Katie Winkle.

Soorej Jose Puthoopparambil är lektor och forskare i global hälsa. Han bedriver forskning med inriktning på migration och hälsa och har agerat konsult åt Världshälsoorganisation, WHO i frågor om migranters hälsa.

Mattias Öhman är forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och undervisar på Nationalekonomiska institutionen. Han är associerad med Uppsala Center for Fiscal Studies samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Mattias främsta intresseområde inom forskning är att undersöka effekterna av miljöpåverkan på hälsa.

Katie Winkle är biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi och är specialiserad inom människa-robotinteraktion. Katie arbetar bland annat med projekt kring mångfald inom utvecklingen av sociala robotar för användning inom hälsa och utbildning.

Bild på Joanne Woodford, Silja Mattadóttir Eklund och Mudassir Imran Mustafa.
Från vänster till höger: Joanne Woodford, Silja Mattadóttir Eklund och Mudassir Imran Mustafa.

Joanne Woodford är biträdande universitetslektor och forskare inom klinisk psykologi och folkhälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. I sin forskning fokuserar Joanne på informella vårdgivare och familjehälsa.

Silja Mattadóttir Eklund är studentrepresentant från masterprogrammet i Global hälsa.

Mudassir Imran Mustafa är forskare med multidisciplinär bakgrund, specialiserad inom design av digitala strukturer och digitala praktiker. Sedan 2021 är Mudassir ledare för utvecklargruppen som arbetar med U-CARE-Portalen. 

De kommer tillsammans med övriga ledamöter i U-CARE:s programberedning, att leda och utveckla U-CARE:s verksamhet, verka för att stärka samarbetet mellan olika kunskapsgrenar och granska studier som bedrivs inom U-CARE. Ledamöterna i programberedningen utses för en period på tre år.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24