Studie publicerad: Förväntningar, användning och erfarenheter av att ha tillgång till journalen

2022-12-12

En översiktsstudie som nyligen publicerades i Journal of Medical Internet Research har sammanställt forskning kring förväntningar, användning och erfarenheter av att ha tillgång till journalen över nätet för barn, ungdomar och föräldrar.

Bild på person som sitter på golvet framför en laptop.

Tillgång till sin journal ses som ett sätt att öka patienters påverkan på sin egen vård, men det väcker även frågor kring tillgänglighet och integritet. Syftet med studien var att undersöka förväntningar, användning och erfarenheter av att ha tillgång till journalen över nätet. Forskarna sammanställde resultat från 74 artiklar som publicerats mellan 2007 och 2021, och inkluderade perspektiv från barn och ungdomar, föräldrar, vårdpersonal, och intressenter som forskare och andra experter.

Resultaten tyder på att olika gruppers förväntningar kring tillgång till journalen för barn, ungdomar och föräldrar i många fall kan skilja sig från deras upplevda erfarenheter. Forskarna fann att patienter och föräldrar ofta delade positiva upplevelser av att ha tillgång till journalen över nätet, medan hälso-och sjukvårdsutövare uttryckte mer oro. Vårdpersonalens huvudsakliga oro var säkerställandet av konfidentialitet och integritet för information som berör barn och ungdomar när föräldrar har tillgång till sitt barns journal.

Bild på Josefin Hagström.
Doktorand Josefin Hagström

­ – Ett antal förslag har lagts fram för att motverka etiska svårigheter, säger Josefin Hagström som är huvudförfattare till artikel. Exempelvis bör man informera såväl ungdomar och föräldrar som vårdpersonal om möjligheter att både begränsa och ge tillgång till journalen.

Här kan du läsa hela artikeln ‘Views, Use, and Experiences of Web-Based Access to Pediatric Electronic Health Records for Children, Adolescents, and Parents: Scoping Review’. Den är skriven av Josefin Hagström, Charlotte Blease, Barbara Haage, Isabella Scandurra, Scharlett Hansson och Maria Hägglund.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24