U-CARE ingår i ny enhet

2022-12-02

Styrelsen för Institutionen för kvinnors och barns hälsa har beslutat om att bilda en ny enhet där U-CARE nu ingår. 

Foto ovanifrån på några av medlemmarna i den nya enheten
Några av medlemmarna i den nybildade enheten. Foto: Mikael Wallerstedt

Namnet på den nya enheten är ’Enheten för Digital hälsa & Mental hälsa – forskning i samverkan med patienter och anhöriga’. I enheten ingår U-CARE, forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt forskargruppen E-hälsa och hälsodata.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24