Studie publicerad: Psykosociala utmaningar bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+

2022-12-05

I en studie som nyligen publicerades i Journal of Advanced Nursing undersökte forskarna psykosociala erfarenheter bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.

Bild på en ung person med mössa som står med ryggen vänd mot beskådaren.

Systematisk litteraturöversikt

En systematisk litteraturöversikt genomfördes av rapporter som innefattar empiriska, kvalitativa data publicerade från 2011 och framåt. Totalt genomsöktes 21 049 rapporter, varav 29 inkluderades i studien. Rapporterna analyserades utifrån kvalitativ meta-syntes där forskarna identifierade teman gällande flyktingarnas erfarenheter efter att ha anlänt till ett värdland.

Motståndskraft genom kamratstöd

Bild på docent Tommy Karlsson
Docent Tommy Carlsson.

Forskarna fann två teman i rapporterna. Det första temat handlar om psykisk ohälsa, utmaningar och stressfaktorer. Detta innefattar praktiska problem relaterade till etablering och levnadsvillkor, psykologiska reaktioner som oro och rädsla samt utmaningar som flyktingarna möter vid ankomst. Det andra temat handlar om motståndskraft och styrka som flyktingar finner genom interna processer och externa resurser. Kamratstöd genom relationer med andra flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ lyftes bland annat upp som en potentiellt viktig källa för ökad motståndskraft och styrka.

Docent Tommy Carlsson leder projektet och Dr. Maria Gottvall är en av forskarna bakom studien:

Bild på Maria Gottvall
Doktor Maria Gottvall. Foto: Sören Andersson

– Vår studie visar att personal inom hälso- och sjukvården behöver arbeta inkluderande och ta hänsyn till de komplexa upplevelser som finns representerat bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+, säger Tommy Carlsson.

– Det finns flera resurser som kan vara till nytta för personerna, som kan tänkas bidra till förbättrad psykosocial hälsa och välbefinnande. Ett område som behöver utforskas mer i framtiden är kamratstöd, utvecklar Maria Gottvall.

Här kan du läsa hela artikeln ’Post-migration psychosocial experiences and challenges amongst LGBTQ+ forced migrants: A meta-synthesis of qualitative reports’. Den är skriven av Maria Gottvall, Calle Brunell, Anna Eldebo, Frida Johansson Metso, Maria Jirwe och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24