Studie publicerad: Implementering av psykologiska e-hälsointerventioner för informella vårdgivare

2022-12-01

En studie som nyligen publicerats i JMIR Mental Health har utforskat hinder och underlättande faktorer för implementering av psykologiska e-hälsointerventioner för informella vårdgivare till vuxna som lever med kroniska sjukdomar.

Foto på ryggarna av två vuxna personer som promenerar. Den ena är i medelåldern, den andra är äldre.

Det kan vara utmanande att implementera e-hälsointerventioner för informella vårdgivare. För att få en bättre förståelse för vad som redan är känt om faktorer som gör implementeringen lättare eller svårare, sökte forskarna efter studier som utforskat implementeringen av e-hälsointerventioner för informella vårdgivare. Resultaten av dessa studier sammanställdes för att komma fram till en lista över hinder och underlättande faktorer för implementering.

Vad var studiens huvudresultat? 

Forskarna fann att många hinder och underlättande faktorer handlar om hur det varit att använda interventionen, till exempel huruvida interventioner varit lätta att använda och om innehållet varit till hjälp. Det finns också mycket information om vad informella vårdgivare och andra yrkesverksamma tycker om e-hälsointerventioner, så som vilka fördelar dessa insatser kan ha för informella vårdgivare.

Foto på Chelsea Coumoundouros
Doktorand Chelsea Coumoundouros. 

Men litteraturöversikten visade också på många luckor i vår förståelse. Det berättar Chelsea Coumoundouros, en av författarna till studien:

– Väldigt få av studierna som vi hittade utforskade hinder och underlättande faktorer relaterade till miljön där implementeringen ägde rum. Framöver bör studier fokusera mer på hur e-hälsointerventioner för informella vårdgivare kommer att passa in i praktiken utanför akademiska miljöer.

Här kan du läsa hela artikeln ‘Implementation of e-mental health interventions for informal caregivers of adults with chronic diseases: a mixed-methods systematic review with qualitative comparative analysis and thematic synthesis’. Den är skriven av Chelsea CoumoundourosErika MårtenssonGiulia FerrarisJustine Margaux ZuidbergLouise von EssenRobbert Sanderman, och Joanne Woodford

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24