Internetbaserad KBT-behandling för att minska stress och ångest hos patienter efter hjärtinfarkt med rena kranskärl (MINOCA) eller takotsubo

2022-11-23

I två artiklar publicerade i Trials respektive Internet Interventions undersöker artikelförfattarna huruvida internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas för att minska stress och ångest hos patienter med hjärtinfarkt, trots rena kärl (MINOCA) eller så kallat brustet hjärta (takotsubo).

Bild på patient som håller i en mobiltelefon.

Psykisk ohälsa hos MINOCA- och takotsubo-patienter

I jämförelse med hela gruppen som drabbas av hjärtinfarkt är det vanligare att yngre personer och kvinnor diagnosticeras med MINOCA eller takotsubo. De har dessutom i högre omfattning en historik av psykisk ohälsa. Det är vanligt att stress och ångest föregår MINOCA och takotsubo, men det upplevs också som en konsekvens av dessa särskilda typer av hjärthändelser. Trots detta menar artikelförfattarna att det saknas psykologiska behandlingar för patienter med dessa diagnoser.

Internetbaserad KBT-behandling

I studien publicerad i Internet Interventions genomgick 9 deltagare en internetbaserad KBT-behandling. Under guidning av en psykolog fick deltagarna gå igenom nio steg av en behandling av stress och ångest. Syftet var att undersöka studiens genomförbarhet för att så småningom kunna utföra en mer omfattande studie som jämför effekterna av KBT-behandling mot en kontrollgrupp.

Generellt upplevde deltagarna behandlingen som hjälpsam och relevant, och menade att kontakten med psykologen var värdefull. Artikelförfattarna fann att studien var genomförbar, vilket innebär att forskarna i nästa steg kommer att genomföra en fullskalig version.

Här kan du läsa artikeln i Internet Interventions, ’Reducing stress and anxiety in patients with myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries or Takotsubo syndrome: A non-randomized feasibility study’. Den är skriven av Elisabet Rondung, Sophia Humphries, Erik Olsson, Runa Sundelin, Fredrika Norlund, Claes Held, Jonas Spaak, Per Tornvall och Patrik Lyngå.

Här kan du läsa artikeln i Trials, ’The e-mental health treatment in Stockholm myocardial infarction with non-obstructive coronaries or Takotsubo syndrome study (E-SMINC): a study protocol for a randomised controlled trial’. Den är skriven av Erik Olsson, Fredrika Norlund, Elisabet Rondung, Sophia Humphries, Claes Held, Patrik Lyngå, Jonas Spaak, Örjan Sundin, Runa Sundelin, Philip Leissner, Lena Kövamees och Per Tornvall.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24