Studie publicerad: Genomförbarheten av självhjälpsprogram för föräldrar till barn som behandlats för cancer

2022-11-21

En studie som nyligen publicerades i Cancer Medicine har undersökt genomförbarheten av ett internet-administrerat självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, för föräldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.

Foto på en vuxen persons hand och ett barns hand som håller i varandra

Studien är en så kallad genomförbarhetsstudie, där interventionen och relaterade studieprocesser testas för att se om de är acceptabla för studiedeltagare innan en större, kontrollerad studie startar.

Resultaten visade att både interventionen och studieprocesserna gick att genomföra och var acceptabla överlag. Intresset för att delta i studien var stort, och de flesta som påbörjat studien slutförde den. Vissa förändringar måste göras för att förbättra följsamheten till interventionen och förenkla studiedeltagandet för de deltagande föräldrarna innan nästa steg, som är en randomiserad pilotstudie.

Här kan du läsa hela artikeln ‘Internet-administered, low-intensity cognitive behavioral therapy for parents of children treated for cancer: A feasibility trial (ENGAGE)’. Den är skriven av Ella Thiblin, Joanne Woodford, Christina Reuther, Johan Lundgren, Nina Lutvica och Louise von Essen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24