Studie publicerad: Livskvalitet hos föräldrar till barn som har behandlats för leukemi

2022-11-21

En studie som nyligen publicerades i British Journal of Haematology har undersökt upplevd livskvalitet hos föräldrar i Sverige, Danmark och Finland med barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Studien visar att barnets sjukdom har en negativ påverkan på föräldrarnas livskvalitet.

Bild på man som går genom ett fält av vallmo bärandes på två barn

526 föräldrar fick besvara en enkätundersökning med frågor kopplade till olika hälsoområden. Studiens resultat visar att deltagarna rapporterade en sämre livskvalitet jämfört med referenspopulationen, särskilt avseende deras mentala hälsa. Detta syntes tydligast bland de mödrar som deltog i studien. Textförfattarna menar att resultaten belyser vikten av att bedöma föräldrars behov av individuellt stöd.

Här kan du läsa hela artikeln ’Quality of life in mothers and fathers of children treated for acute lymphoblastic leukaemia in Sweden, Finland and Denmark’. Den är skriven av Nina Mogensen, Ella Saaranen, Erik Olsson, Birgitte Klug Albertsen, Päivi M Lähteenmäki, Ulrika Kreicbergs, Mats Heyman och Arja Harila-Saari.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24