Anslag till projekt om patienters tillgång till sin journal via nätet

2022-11-18

Vetenskapsrådet har beviljat ett anslag på 2 400 000 kronor till ett projekt om patienters aktiva roll i hantering av felaktigheter i journalen.

Skärmbild på 1177 Journalen

Grattis Maria Hägglund, ansvarig forskare för projektet och associerad forskare till U-CARE!

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24