Anslag till projekt om kamratstöd för HBTQ+-migranter

2022-11-15

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat ett anslag på 500 000 kronor till ett projekt om psykosocialt kamratstöd för migranter som identifierar sig som HBTQ+. 

Foto på Tommy Carlsson
Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets
högskola och associerad forskare till U-CARE.

Anslaget kommer att användas till att utveckla en programteori tillsammans med målgruppen.

Grattis Tommy Carlsson, ansvarig forskare för projektet och associerad forskare till U-CARE! 

Logga för Forte

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24