Välkommen Faraja Chiwanga!

2022-11-14

Välkommen till U-CARE Faraja Chiwanga, som nyligen började sin tjänst som doktorand i hälsovetenskap. Farajas doktorandprojekt är en del av GuardiansCan, ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett stöd via mobilen för vårdnadshavare till barn som har behandlats för cancer i Tanzania.

Foto på Faraja Chiwanga
Doktorand Faraja Chiwanga. Skärmbild från ett Zoom-möte. 

Läkare vid Muhimbili National Hospital

Vid sidan av att vara doktorand arbetar Faraja som läkare, specialiserad på endokrinologi och diabetes, vid Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam, Tanzania. Hon har en masterexamen i folkhälsa från University of South Wales och har erfarenhet av forskning inom icke-smittsamma sjukdomar.

– Muhimbili National Hospital är den största kliniken för barncancer i Tanzania, förklarar Faraja. Ett av de forskningsprojekt jag varit involverad i är fokuserat på att förbättra resultatet av behandling för barn som har diagnostiserats med cancer.

Mobilt stöd för vårdnadshavare till barn som behandlats för cancer

Farajas doktorandprojekt fokuserar på utformningen av det mobila stödet som kommer att användas i GuardiansCan.

– Vi vet att följsamheten till cancerbehandling för barn i Tanzania är låg, och det saknas stöd för vårdnadshavare till barn som har behandlats för cancer, säger Faraja. Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka vilken typ av information och stöd som behövs och hur det ska levereras. Ska vi till exempel använda SMS, eller kanske en mobilapplikation?

Engagerad i miljöfrågor

På fritiden är Faraja engagerad i miljöfrågor och i att mildra effekterna av klimatförändringarna.

– Området där jag kommer ifrån i centrala Tanzania har allvarliga problem som en följd av klimatförändringarna, säger Faraja. Jorden är torr och det regnar väldigt lite. Jag gör mitt bästa för att hjälpa samhällen med till exempel utbildning inom klimatsmart jordbruk.

Hon är mamma till två döttrar, 9 och 11 år gamla, som hon tycker om att resa med.

– Vi besöker ibland platser bara för nöjes skull, men för det mesta besöker vi byar på landsbygden, säger Faraja. Jag vill att mina döttrar ska se hur livet är för människor som bor i dessa byar.

Även om hennes kalender ofta är full av aktiviteter, tar hon ibland en paus.

– Jag tycker om att läsa! Det kan vara vad som helst – böcker, tidningsartiklar, vad jag än kommer över.

Forskningsplansseminarium 16 november

Onsdagen den 16 november kommer Faraja att ha sitt forskningsplansseminarium. Professor Louise von Essen är hennes huvudhandledare och ansvarig forskare för GuardiansCan. Hennes bihandledare är professor David Richards och biträdande universitetslektor Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24