Anslag till utvärdering av psykologiskt stöd för föräldrar till barn som behandlats för cancer

2022-11-10

Cancerfonden har beviljat ett treårigt anslag på totalt 2,4 miljoner kronor till U-CARE för att testa och utvärdera självhjälpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till föräldrar vars barn har behandlats för cancer.

Illustration föreställandes ett barns som tar en bild på sina föräldrar med en mobil
Illustration: Rebecka Porse Schalin.

Louise von Essen är ansvarig forskare för projektet:

– Det känns jätteroligt att vi har fått det här anslaget från Cancerfonden! Det gör att jag och mina kollegor kan gå vidare med att testa självhjälpsprogrammet i en pilotstudie. Om pilotstudien är framgångsrik så är vår plan att genomföra en randomiserad kontrollerad studie, CHANGE.Logga för EJDeR

EJDeR är ett internet-administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd, baserat på lågintensiv kognitiv beteendeterapi. Det är framtaget i nära samarbete med föräldrar vars barn har behandlats för cancer.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24