Möt Rabee Adel, doktorand och forskningspraktikant!

2022-10-31

Nu i höst har vi förmånen att ha doktoranden Rabee Adel som praktikant i vår forskargrupp! Han praktiserar inom ett projekt som handlar om en e-hälsointervention för informella vårdgivare till personer med njursjukdom.

Foto på Rabee Adel arbetandes framför en dator
Doktorand Rabee Adel. 

Dubbla masterexamen

Rabee Adel är doktorand vid Universitet de Lleida i Katalonien. Hans doktorandprojekt handlar om att undersöka effekten av en e-hälsointervention för obstruktiv sömnapné.

Rabbe har tidigare arbetat som sjuksköterska i en cancerklinik i Jordanien. Han har dubbla masterexamen: en i Implementering av teknik i hälso- och sjukvård från Tallinns tekniska universitet och en i Internationell hälsa från Uppsala universitet. När han tänker på studietiden i Uppsala spricker han upp i ett leende och berättar att han fortfarande känner en samhörighet med Uppsala universitet:

– Jag håller fortfarande kontakten med mina studiekamrater som jag läste masterprogrammet i Uppsala tillsammans med, även fast det har gått sju år sedan vi tog examen. Det känns bra att vara tillbaka och skapa nya minnen.

Analyserar intervjuer med olika intressenter

Som forskningspraktikant analyserar Rabee nu intervjuer med olika intressenter om deras syn på en e-hälsointervention för informella vårdgivare till personer med njursjukdom. Han genomför analyserna tillsammans med doktorand Chelsea Coumoundouros, och handleds av fil.dr. Joanne Woodford.

– Jag är glad över att ha fått lära mig nya metoder för dataanalys, och det är intressant att läsa hur olika intressenters syn på e-hälsa och skiljer sig åt, säger Rabee. En socialarbetare kan till exempel ha ett helt annat perspektiv jämfört med en anhörig till en patient med njursjukdom.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24