WHO-rapport: Hälsoutmaningar inom förvar och alternativa lösningar

2022-10-28

Förvar används allt oftare i Europa som verktyg för att hantera migration. En nyligen publicerad WHO-rapport pekar på hälsoutmaningar kopplade till användningen av förvar och föreslår alternativ.

Foto på taggtråd och övervakningskamera

Negativa hälsoeffekter

Förvar innebär byggnader där flyktingar och migranter är frihetsberövade med anledning av migrationsrelaterade ärenden. Trots att forskning visar att frihetsberövande har negativa hälsoeffekter för individer, ökar användningen av förvar i Europa.

Soorej Jose Puthoopparambil är en av författarna till rapporten:

– Enligt internationell rätt ska förvar endast användas som sista utväg och aldrig för barn. Länder måste prioritera åtgärder som inte berövar människors frihet. Strukturer som liknar fängelser används ofta som förvar och förvarsvistelsen är starkt associerad till psykisk ohälsa, både kortsiktigt och långsikt, bland flyktingar och migranter.     

Ärendebaserad hantering

Foto på Soorej Jose Puthoopparambil
Universitetslektor Soorej Jose Puthoopparambil
rekommenderar alternativ till förvar. 

Rapporten lyfter fram ärendebaserad hantering (case management approach) som ett framgångsrikt alternativ till förvar. Detta arbetssätt fokuserar på migranters och flyktingars välmående.

Soorej Jose Puthoopparambil förklarar fördelarna med ärendebaserad hantering:

– Socialarbetere i lokalsamhället engageras med utgångspunkt i individers kapacitet, behov och svårigheter. Istället för tvång och kontroll genomsyras det av engagemang för individers situation. Det bygger på ömsesidig tillit och har visat sig ha positiva effekter på migranters hälsa.

Här kan du läsa hela rapporten ’Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention’. Rapporten är utvecklad av det nya centret WHO Collaborating center on Migration and Health Data and Evidence vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, och skriven av Soorej Jose Puthoopparambil, Laran Matta, Sara Ghanem, Justine Margaux Zuidberg, Louise von Essen och Andreas Önver Cetrez.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24