Studie publicerad: Psykologiska interventioner minskade depressionssymptom bland informella vårdgivare

2022-10-27

En studie som nyligen publicerats i Journal of Affective Disorders har undersökt effekten av psykologiska interventioner för symptom på depression bland informella vårdgivare till äldre vuxna. 

Foto på Joanne Woodford
Joanne Woodford, biträdande universitetslektor i hälsovetenskap. Foto: Mikael Wallerstedt

Systematisk litteraturstudie

Forskarna sökte efter studier som har undersökt effekten av psykologiska interventioner för symptom på depression bland informella vårdgivare. Resultaten från studierna kombinerades och analysen visade att psykologiska interventioner kan minska symptom på depression, vårdgivarbördan, och psykisk ohälsa hos informella vårdgivare.

’Det behövs fler studier av högre kvalitet’

Samtidigt har forskarna låg till mycket låg tillförlitlighet för resultaten i studien. Detta beror bland annat på: ett lågt antal studier, att studierna som ingick inte täckte all information som forskarna var intresserade av och att studierna använde olika typer av psykologiska interventioner.

Joanne Woodford är en av författarna till studien:
– Psykologiska interventioner kan vara ett effektivt sätt att minska symptom på depression bland informella vårdgivare till äldre personer. Men det behövs fler studie av högre kvalitet.

Här kan du läsa hela artikeln ’Psychological interventions for symptoms of depression among informal caregivers of older adult populations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials’. Den är skriven av Erika Mårtensson, Chelsea Coumoundouros, Renita Sörensdotter, Louise von Essen och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24