Välkommen Johan Ljungberg!

2022-10-19

Välkommen till U-CARE, Johan Ljungberg! Johan kommer att jobba som forskningsassistent inom forskningsprogrammet ParentsCan, som leds av professor Louise von Essen. 

Foto på Johan Ljungberg
Forskningsassistent Johan Ljungberg. 

Bakgrund inom folkhälsa
Johan har en magisterexamen i folkhälsa från Mälardalens universitet, där han även har arbetat som forskningsassistent inom ett projekt som syftar till att öka meningsfull fritid bland gymnasieelever.

Lär sig om CHANGE Pilot
ParentsCan syftar till att öka tillgången till internetadministrerat psykologiskt stöd för föräldrar vars barn har behandlats för cancer i Sverige. Just nu läser Johan igenom och ger kommentarer på studieprotokollet för CHANGE Pilot, det kommande forskningsprojektet inom ParentsCan.

– Det har varit givande att läsa studieprotokollet för mig som nyanställd. Nu har jag en klar bild av vad vi ska göra och hur den här studien kommer att leda till en framtida randomiserad kontrollerad studie.

Gillar att vandra
Utanför arbetet gillar Johan att ägna sig åt fysisk aktivitet, så som att vandra i skog och berg, spela fotboll och spela golf.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24