Irene Muli, Annika Bärkås och Josefin Hagström presenterade vid konferenser om e-hälsa

2022-09-21

Under försommaren genomförde doktoranderna Irene Muli, Annika Bärkås och Josefin Hagström presentationer vid två konferenser om e-hälsa. Här kan du läsa mer om konferenserna och vad de tre doktoranderna tog upp i sina presentationer!

Foto på Irene Muli, Annika Bärkås, Josefin Hagström
Doktoranderna Irene Muli, Annika Bärkås och Josefin Hagström. 

Vitalis 2022
I samband med e-hälsokonferensen Vitalis 2022 presenterade Irene Muli preliminära resultat från en studie om skillnader mellan patienter som läser och inte läser sin journal online via 1177.se samt varför patienter läser eller inte läser sin journal. 

Logga för Vitalis 2022
Vitalis 2022 arrangerades 17-19 maj på Svenska Mässan i Göteborg. 

Vid samma konferens presenterade Annika Bärkås resultat från två studier som handlar om patientåtkomst till psykiatrijournalen och patienters användning av psykiatrijournalen online.

Josefin Hagström presenterade under konferensen preliminära resultat från en nationell undersökning av Journalen, med fokus på svar från ungdomar. Publiken fick bland annat ta del av huruvida ungdomar uppmuntrats till att använda Journalen, vad de anser är känslig respektive användbar information och exempel på sårande upplevelser som ungdomarna haft av att ha läst i sin journal. 

Medical Informatics Europe (MIE)
Även under konferensen MIE, som i år arrangerades i Nice, höll de tre doktoranderna presentationer. Irene Muli presenterade en studie om hur tjänsten Journalen, som bland annat ger patienter tillgång till sina journalanteckningar, påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö. Annika Bärkås presenterade en jämförelse om vilket kliniskt innehåll från psykiatrin som delas online med patienter i respektive lands digitala system för patientjournaler i Sverige, Estland, Finland och Norge. Josefin Hagström presenterade en jämförande studie av hur föräldrar, barn och ungdomar har tillgång till sin journal i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Logga för MIE 2022
Medical Informatics Europe (MIE) 2022: "Challenges of trustable AI and added-value on health", ägde rum 27-30 maj i Nice, Frankrike.

Förbereder sig inför e-hälsokonferens i Uppsala
Nu är Irene, Josefin och Annika alla hemma i Sverige och jobbar med sina respektive doktorandprojekt inför halvtidsseminarium senare i höst. De förbereder sig även inför att, tillsammans med deras huvudhandledare Maria Hägglund, delta på e-hälsokonferensen Journalen 10 som anordnas 9-10 november i Uppsala.

– Det har varit kul att delta och presentera på konferenserna, berättar Irene Muli. Det var extra givande på MIE-konferensen då folk som var nyfikna och ville veta mer kom fram och ställde frågor efter presentationerna.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24