Ella Thiblin presenterar vid kongress om barncancer

2022-09-08

U-CARE:s doktorand Ella Thiblin kommer att hålla en poster-presentation om forskningsstudien ENGAGE vid den 54:e kongressen för International Society of Paediatric Oncology (SIOP) i Barcelona, 28:e september – 1:a oktober 2022.

Foto på Ella Thiblin
Doktorand Ella Thiblin. Foto: Mikael Wallerstedt

Syftet med forskningsstudien ENGAGE är att undersöka hur föräldrar till barn som avslutat en behandling mot cancer upplever ett internetbaserat, guidat, KBT-baserat självhjälpsprogram. Programmet är anpassat för föräldrar som upplever psykologiska svårigheter som en följd av barnets sjukdom och behandlingstid.

Studien har undersökt hur genomförbart programmet är, och hur olika studieprocedurer upplevts av föräldrarna. Vid poster-presentationen kommer Ella att dela med sig av resultat från studien.Logga för International Society of Paediatric Oncology

Ella Thiblin handleds av Louise von Essen (U-CARE), Joanne Woodford (U-CARE), Anne H Berman och Päivi Lähteenmäki.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24