Studie publicerad: Digitala Journalens användbarhet

2022-08-25

En studie som publicerats i JMIR Human Factors har undersökt användbarheten hos Journalen, den svenska e-hälsotjänst som ger invånare tillgång till sina journaler via portalen 1177.se. Syftet med studien var att identifiera problem med användbarheten som användare av Journalen kan ha upplevt.

Foto på person som är inloggad på 1177 Journalen
Studien undersökte användbarheten hos den svenska e-hälsotjänsten Journalen.
Foto: Artikelförfattarna. Licens: CC BY

2 587 användare av Journalen besvarade en enkät under perioden juni till oktober 2016. I enkäten ingick en öppen fråga om systemets användbarhet, vilken 186 av de 2 587 användarna besvarade. Svaren analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, guidat av ett sociotekniskt ramverk.

De tre mest frekventa problemen som användarna upplevde var kopplade till begränsningar i den regionala tillgången till journalinformation, struktur och navigering inom Journalen samt språk och förståelse.

Här kan du läsa hela artikeln ”Usability of the Swedish Accessible Electronic Health Record: Qualitative Survey Study”. Artikeln är skriven av Maria Hägglund och Isabella Scandurra.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24