Doktorandprojekt ska undersöka användning av patientjournaler

2022-06-21

Centrum för medicinsk humaniora har beviljat finansiering för ett doktorandprojekt som syftar till att undersöka hur olika aktörer i samhället tolkar, förstår och använder nutida och historiska patientjournaler.

Foto på datorskärm inloggad på Journalen

Doktorandprojektet kommer att ingå i forskningsprojektet ’The Multifaceted Life of Digital Health Records: Between Official Documentation, Personal Information and Cultural Objects’. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som omfattar medicinsk informatik, arkivvetenskap och kulturarvsstudier.

Professor Isto Huvila vid institutionen för arkiv, bibliotek och museer kommer att vara huvudhandledare och docent Maria Hägglund vid institutionen för kvinnors och barns hälsa kommer att vara bihandledare.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24