Anslag beviljat från InDevelop!

2022-06-16

Ett anslag på 250 000 kr har beviljats ur stiftelsen InDevelops u-landsfond till forskningsprojektet GuardiansCan. 

Foto på medlemmar i projektet GuardiansCan utomhus i Tanzania
Från uppstartandet av GuardiansCan i Tanzania, maj 2022. På bilden syns fil.dr. Golden Masika, onkologisjuksköterska Suzan Nzungu, professor Louise von Essen, läkare i barnonkologi Rehema Laiti, MSc Fortunatus Modest, och projektkoordinator Victor Savi. 

GuardiansCan syftar till att utveckla ett stöd via mobilen för vårdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania. Louise von Essen är huvudsökande och ansvarig forskare för GuardiansCan.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24