Svårläst information om Covid-19 på svenska webbsidor

2022-06-03

En studie som nyligen publicerats i BMC Medical Informatics and Decision Making har undersökt svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar på brister avseende informationens läsbarhet och begriplighet.

Foto på baksidan av en person vid en laptop

Viktigt att informera om viruset

Den snabba spridningen av coronaviruset under 2020 ledde till att ett stort antal insjuknade i Covid-19 och till många dödsfall. Det var därför viktigt med information om viruset och hur det spreds.

Svenska webbsidor analyserades

Den här studien undersökte läsbarhet, begriplighet och språktillgänglighet för svenska webbplatser som innehöll information om Covid-19. I början av maj 2020 samlades information på 76 webbsidor in och analyserades därefter. Webbsidornas läsbarhet och begriplighet bedömdes med hjälp av etablerade index och verktyg för bedömning av text-baserad information riktad till patienter.

Kan ha bidragit till virusets spridning

Foto på Tommy Carlsson utomhus sommar
Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets
Högskola och associerad forskare till
forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa. 

Studien visar att läsbarheten på en majoritet av webbsidorna var medelsvår eller svår. Webbsidornas begriplighet var generellt av låg kvalitet.

Tommy Carlsson är en av forskarna bakom studien:

– Vår studie visar att informationen på de svenska webbsidorna var svårläst och att informationen var presenterad på ett sätt som kan göra den svår att begripa. Bara ett fåtal webbsidor innehöll information på andra språk än svenska, vilket är ett viktigt resultat eftersom många i Sverige inte har svenska som modersmål. Det är möjligt att de här bristerna vi sett kan ha bidragit till virusets spridning och hälsorelaterade konsekvenser för både individer och samhället.

Här kan du läsa hela artikeln ’Readability, understandability and language accessibility of Swedish websites about the coronavirus disease 2019: a cross-sectional study’. Den är skriven av Susanne Georgsson och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24