Välkommen Agnes Hellgren!

2022-05-31

Välkommen till U-CARE, Agnes Hellgren! Agnes kommer under tre månader att delta i arbetet med att utveckla och förbättra EJDeR, ett internet-administrerat självhjälpsprogram som riktar sig till föräldrar till barn som har behandlats för cancer.

Foto på Agnes Hellgren
Agnes Hellgren har tidigare arbetat som e-terapeut inom ENGAGE-studien. 

Analyserar intervjuer med studiedeltagare

Agnes Hellgren är legitimerad psykolog och jobbade vid en neuropsykiatrisk mottagning för vuxna innan hon började tjänsten som forskningsassistent. Hon har även arbetat som e-terapeut inom ENGAGE-studien, i vilken EJDeR-programmet utvecklades och testades.

Agnes har precis börjat analysera teman i intervjuer med föräldrar som har deltagit i ENGAGE-studien.

– Intervjuerna handlar om hur föräldrarna upplevde EJDeR-programmet och behandlingsplattformen – vad de har för förslag på förbättringar och vad de tyckte var bra, förklarar Agnes. Tanken är att intervjuerna ska visa hur vi kan förbättra EJDeR och göra behandlingsplattformen mer användarvänlig.

Gillar att dansa

Utanför arbetet gillar Agnes att skriva, sjunga i kör och dansa.

– Jag gillar att dansa många olika stilar. Just nu är jag mest inne på pardans, som till exempel Lindy hop, folkdans och salsa.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24