Doktorandprojekt för utveckling av social robot

2022-05-25

Uppsala Diabetescentrum har beviljat medel för ett doktorandprojekt som syftar till att utveckla en självgående social robot som ska kunna leverera interventioner för att förebygga typ 2-diabetes.

Foto på en robot

Huvudansvarig för projektet är Katie Winkle vid institutionen för informationsteknologi. Louise von Essen och Meena Daivadanam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa är medsökande.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24