U-CARE besökte samarbetspartners i Tanzania

2022-05-19

I början av maj besökte Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi från U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania för att träffa samarbetspartners inom forskningsprojektet GuardiansCan. I projektet kommer ett stöd via mobilen att utvecklas för vårdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.

Foto på Golden Masika, Suzan Nzungu, Louise von Essen, Rehema Laiti, Fortunatus Modest och Victor Savi
Fil.dr. Golden Masika, onkologisjuksköterska Suzan Nzungu, professor Louise von Essen, läkare i barnonkologi Rehema Laiti, MSc Fortunatus Modest, och projektkoordinator Victor Savi.

Anordnade workshop
På plats i Dar es-Salaam träffade de sina samarbetspartners som inkluderar både forskare och anställda inom hälso- och sjukvården. Ett av syftena med resan var att planera för rekrytering till en rådgivande grupp som är tänkt att bestå av anhöriga till barn som har vårdats för cancer.

– Vi träffade bland andra barnläkare och sjuksköterskor på Muhimbili National Hospital där vi ska rekrytera anhöriga till den rådgivande gruppen, säger Louise von Essen som är ansvarig forskare för GuardiansCan.

Under veckan i Tanzania samarrangerade Joanne Woodford en två dagars-workshop tillsammans med David Richards vid Western Norway University of Applied Sciences. Workshopen fokuserade på utveckling av interventioner och hur allmänheten kan involveras i forskning.

Foto på Louise von Essen
Professor Louise von Essen är huvudansvarig
forskare för forskningsprojektet GuardiansCan. 
Foto: Mikael Wallerstedt

Ser fram emot fortsatt samarbete
Nästa steg i GuardiansCan-projektet är att skriva etikansökningar för forskning i både Tanzania och i Sverige. Efter att etikansökningarna har godkänts kommer den rådgivande gruppen att rekryteras i Tanzania.

Louise von Essen är nöjd med resan till Tanzania och ser fram emot det fortsatta samarbetet.

– Allt föll på plats och vi tydliggjorde vem som ska göra vad. Det var särskilt roligt att personalen på Muhimbili-sjukhuset var så positiva och nyfikna på att involvera anhöriga till barnen i forskningen. Jag tror att det kommer att bli ett utmanande men också väldigt givande projekt.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24