Sophia Humphries har disputerat!

2022-05-04

Stort grattis Sophia Humphries som nyligen disputerade med sin avhandling ’Taking mind matters to heart: E-health methods to assess and treat psychological distress associated with myocardial infarction and Takotsubo syndrome’.

Bild på Sophia Humphries
Sophia Humphries, Fil Dr.

Sophias doktorandprojekt handlar om e-hälsometoder för att behandla psykisk ohälsa hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom samt metoder för bedömning av mental hälsa och livskvalitet för denna patientgrupp.

– Avhandlingen handlar om en online-baserad KBT-behandling för hjärtpatienter som upplever mental ohälsa och hur beta-blockerare skulle kunna påverka livskvaliteten för personer som har haft en hjärtinfarkt, förklarar Sophia.

I en av studierna som ingår i Sophia Humphries avhandling involverades hjärtpatienter att samarbeta i utvecklingen av en online-baserad KBT-behandling.

– Det var betydelsefullt att inkludera hjärtpatienterna tidigt i processen, då de bidrog till att förbättra interventionen samt påpeka vad de upplevde saknades. Förhoppningen är att det har bidragit till en relevant och hjälpsam psykologisk behandling, som just nu testas i en randomiserad kontrollerad studie, framhåller Sophia.

Hon berättar att hon har upplevt att tiden som doktorand har varit övervägande positiv men att vissa delar har varit utmanande.

– Det mesta har varit roligt, som exempelvis att läsa kurser så att man får lära sig nya saker och träffa andra doktorander. Att delta på konferenser har också varit kul, särskilt när jag fått träffat de andra som är involverade i forskningsprojekten. Utmaningarna har varit att hantera att det tar tid med forskning och att planer ändras, men det är definitivt värt det.

Sophia berättar att hon kommer fortsätta att jobba med forskning.

– Jag tycker att det har varit roligt att studera ett ämne på djupet och ser fram emot att fortsätta min karriär inom forskning.

Sophia Humphries handleddes av Erik Olsson och Claes Held. Hennes avhandling finns att ladda ner här. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24