GuardiansCan-projektet startar i Tanzania!

2022-04-22

I slutet av april kommer Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi från U-CARE att resa till Dar es-Salaam i Tanzania för att starta projektet GuardiansCan tillsammans med deras projektpartners. I projektet kommer ett stöd via mobilen att utvecklas för vårdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.

Foto på Louise von Essen
Professor Louise von Essen är huvudansvarig forskare för forskningsprojektet GuardiansCan.

Det övergripande målet med GuardiansCan är att vårdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania ska lära sig mer om sjukdomen och behandlingen för att öka deras följsamhet till barnens efterbehandling.

– I Tanzania är det ca 80% av de cancerdrabbade barnen som inte överlever, berättar Louise von Essen. I Sverige är motsvarande siffra ca 20%. Det är tyvärr vanligt att barns cancerbehandlingar i Tanzania inte fullföljs.

På plats i Tanzania kommer Louise von Essen, Joanne WoodfoGuardiansCan logord och Victor Savi att starta projektet med bland andra Faraja Chiwanga (Muhimbili National Hospital), Golden Masika (University of Dodoma), Andrew Mgaya (Muhimbili National Hospital) och David Richards (Western Norway University of Applied Sciences). 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24