Studie publicerad: ’Opt-out’ som rekryteringsmetod i internet-administrerad KBT-intervention

2022-04-11

En studie som nyligen publicerats i BMJ Open har undersökt användningen av ’opt-out’ som rekryteringsstrategi och anledningar till icke-deltagande bland potentiella deltagare i ’feasibility’-studien ENGAGE.

Foto på hand som fyller i ett formulär

ENGAGE-studien
’Opt-out’ användes som rekryteringsstrategi inom ’feasibility’-studien ENGAGE, vilken testade genomförbarheten av ett internet-administrerat självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, för föräldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer. Studieinbjudningar skickades till föräldrar till barn som avslutat sin behandling mellan 3 månader och 5 år tidigare.

Första studien i Sverige som använde ’opt-out’ som rekryteringsstrategi
Normalt använder sig kliniska studier av ’opt-in’ som rekryteringsstrategi, i vilken potentiella studiedeltagare kan välja att delta i en studie (’opt-in’) eller att inte svara. Men i ENGAGE-studien användes en så kallad ’opt-out’-rekrytering, där studieinbjudningar skickades till potentiella deltagare runtom i Sverige. Dessa potentiella deltagare kunde välja mellan att be om mer information om studien, att delta i studien eller att tacka nej till ytterligare kontakt om studien (’opt-out’). Deltagarna som inte svarade inom fyra veckor efter att ha fått studieinbjudan påmindes via telefon, eller fick en ytterligare studieinbjudan.

Foto på Joanne Woodford
Dr. Joanne Woodford. 

Joanne Woodford är en av forskarna bakom studien:

– Så vitt vi vet är det här första gången ’opt-out’ används som rekryteringsstrategi i Sverige inom den här populationen. Vi överträffade våra rekryteringsmål, men med anledning av hur studien var upplagd kan vi inte säga huruvida detta berodde på att vi använde ’opt-out’ som rekryteringsstrategi.

Föräldrar med lägre utbildningsnivå tackade nej
Av 509 inbjudna föräldrar, valde 164 (32.2%) att tacka nej till fortsatt kontakt om studien. Bland föräldrar med en lägre utbildningsnivå var det en större andel som tackade nej till fortsatt kontakt. De vanligaste anledningarna till icke-deltagande var: inget behov av psykologiskt stöd, tidsbrist och ointresse av internet-administrerad självhjälp.

Joanne Woodford kommenterar resultaten:

– Våra resultat visar att vi behöver hitta bättre sätt att bredda studiedeltagande bland människor från mer varierade sociodemografiska bakgrunder. Vi behöver också tänka ut sätt genom vilka vi kan förbättra acceptansen för internetbaserade psykologiska interventioner. Vi behöver även fundera över föräldrars tidsbrist som en potentiell barriär vid utveckling av psykologiska interventioner i framtiden.

Läs hela artikeln ‘Opt-out rates and reasons for non-participation in a single-arm feasibility trial (ENGAGE) of a guided internet-administered CBT-based intervention for parents of children treated for cancer: a nested cross-sectional survey’. Den är skriven av Josefin Hagström, Joanne Woodford, Agnes von Essen, Päivi Lähteenmäki och Louise von Essen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24