Christina Reuther ny projektkoordinator!

2022-04-06

Stort grattis till Christina Reuther, som nyligen har börjat sin tjänst som projektkoordinator inom forskningsprogrammet ParentsCan.

Christina Reuther har sedan november 2020 jobbat som forskningsassistent vid U-CARE men jobbar nu som projektkoordinator.

– ParentsCan är ett forskningsprogram som leds av Louise von Essen och programmet syftar till att förbättra den mentala hälsan hos föräldrar till barn som har blivit behandlade mot cancer, och att öka tillgängligheten till psykologiskt stöd.

Tidigare var Christina anställd som forskningsassistent inom feasibility-studien ENGAGE. I den studien testades självhjälpsprogrammet EJDeR som riktar sig till föräldrar vars barn har behandlats mot cancer. EJDeR är ett internet-administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd baserat på lågintensiv kognitiv beteendeterapi. Som en uppföljning till den framgångsrika ENGAGE-studien kommer hon som projektkoordinator att jobba med studien CHANGE, en randomiserad kontrollerad pilotstudie av EJDeR.

– Mina arbetsuppgifter består bland annat av att planera, organisera, upprätta och genomföra CHANGE-studien. Jag kommer även att se till att vi följer tidsplanen och att utveckla dokument så som studieprotokoll och etikansökningar.

Christina har ett omfattande intresse kring föräldrars mentala hälsa vilket bidrog till att hon sökte tjänsten.

– Jag skrev om förlossningsdepression i min masteruppsats, och jag tycker att ämnet mental hälsa, särskilt hos föräldrar, är viktigt och intressant.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24